Pre-loader

SHR- och CIDESCO-godkänd skola

Elisabethskolan är godkänd av SHR och CIDESCO. Det innebär att en hudterapeututbildning på Elisabethskolan leder till skolans egna diplom och rätten att bli medlem i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation – SHR, samt att ansöka om Gesällbrev. Du har även möjlighet att gå upp i internationell CIDESCO-examination.

Är du intresserad så kan du skicka in en intresseanmälan redan idag. Den är inte bindande.

Intresseanmälan

En examen från Elisabethskola är en kvalitetsstämpel som öppnar många dörrar och är en viktig referens för den framtida yrkesutövningen som hudterapeut i Sverige. Du kan läsa mer om examinationen nedan.

CIDESCO – COMITÈ INTERNATIONAL D`ESTHETIQUE


CIDESCO är en av världens äldsta och mest prestigefyllda internationella utbildningsorganisationer inom hud- och spaterapi. CIDESCO ställer mycket höga krav på sina anslutna skolor, dess lärare, lokaler, utrustning mm. och CIDESCO`s uppgift är att utveckla utbildningen på hög internationell nivå samt att godkänna och fortlöpande kontrollera dess anslutna skolor. Huvudkontoret ligger i Schweiz och finns representerat vid världens ledande skolor i över 40 länder på 5 kontinenter.

Elisabethskolan är godkänd och erkänd av CIDESCO och läsåret avslutas med en internationell examen under överinseende av CIDESCO`s utsedda examinatorer.

CIDESCO PRAKTISKA KRAV

Studenter måste genomgå en utbildning på minst 1200 timmars praktiskt och teoretiskt arbete på en auktoriserad och registrerad CIDESCO-utvald skola. Studenter får inte ha mer 100 timmars frånvaro under skoltiden.

CIDESCO EXAMINATORER

Efter avslutad utbildning tar studenterna CIDESCO-tentamen som består av:

  • Ansiktsbehandling
  • Kroppsbehandling
  • Case Study (individuell projektuppgift – teoretisk, djupgående avhandling på 2500-4000 ord som baseras på studier före-/efterbilder från 4 behandlingar som utförs på 3 olika kunder )
  • Skriftlig examen
  • Efter minst 600 timmars relevant arbetslivserfarenhet tilldelas examensbeviset

CIDESCO HUVUDMÅL

  1. Upprätta och upprätthålla de högsta standarderna för hud- och spaterapi över hela världen.
  2. Främja estetik på internationell bas.
  3. Främja utbyte av professionell kunskap, ny utveckling och information genom regelbundna marknadsföringsaktiviteter, nätverksengagemang och på deras årliga internationella kongress.
  4. Ackreditera ansedda hud- och spaterapiskolor som leder till CIDESCO examen och CIDESCO diplom.

VARFÖR SKA DU VÄLJA EN CIDESCO-GODKÄND SKOLA?

En internationell examen är en utmärkelse och en kvalitetsstämpel som öppnar många dörrar till utlandet och är även en viktig referens för den framtida yrkesutövningen som hudterapeut i Sverige.

www.cidesco.com


SHR – SVERIGES HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION

Elisabethskolan är godkänd av SHR – Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation.

SHR som bildades 1955, är en sammanslutning av auktoriserade hudterapeuter i Sverige. Det är en rikstäckande branschorganisation utan facklig eller politisk tillhörighet, som arbetar för att höja och vidmakthålla kompetensen och kvalitetsnivån inom hudvårdsyrket. SHR är anslutet till CIDESCO. När du tagit examen från Elisabethskolan kan du sedan bli medlem i SHR och får då titulera dig auktoriserad hudterapeut.

Hudterapeuten är SHR:s medlemstidning som utkommer med fem nummer per år. Hudterapeuten är en av förbundets informationskanaler till medlemmarna och innehåller bl.a artiklar och reportage om behandlingsmetoder, produkter, instrument, apparatur och i övrigt bevakar utvecklingen i branschen.

www.shr.nu


Gesällbrev

Efter godkänd examen är du dessutom berättigad till att ansöka om hantverksrådets gesällbrev. Sveriges hantverksråd är en partipolitisk obunden, branschmässigt fristående, ideell förening som verkar för hantverksyrkenas förkovran och för ökad förståelse hos allmänheten för yrkesutbildningens och yrkeskompetensbevisens betydelse.
Läs mer om Sveriges hantverksråd HÄR.

Kontakta oss

För mer information om vår Hudterapeut-utbildning. Läs mer under Utbildning
eller kontakta oss på kontoret:

info@elisabethskolan.se

Boka behandling

På grund av pågående pandemin så minimerar vi antalet kunder som får vistas i vår salong och butik. Vid ankomst vänligen ring på ringklockan så släpper vi in dig efter hand för att undvika trängsel.